Stadnamnprosjektet i Angedalen har vore vekke frå nett ei tid, men er no på veg tilbake. På sikt skal alle namna inn på Fylkesatlas. Det vil ta litt tid før alt er på plass der, så vi har laga nye sider ein kan bruke i mens vi jobbar med den saken. All funksjonalitet er ikkje på plass endå, men alle namna er tilgjengelige.

Du finn den nye sida her: Stadnamn i Angedalen