Styret i Angedalsgruppa

Leiar:Rune Hegrenestlf: 90 64 02 30
epost: rune.hegrenes@gmail.com
Nestleiar:Roger Indrebøtlf: 90 19 79 69
epost: roger.indrebo@gmail.com
Kasserar:Irene Sønnerviktlf: 47 88 89 40
epost: irene.sonnervik@enivest.net
Styremedlem:Kjell Arne Hjellbrekketlf: 95 82 79 76
epost: kjell.arne.hjelbrekke@enivest.net
Styremedlem:Harald Hjellbrekketlf: 97 71 20 51
epost: harald.olav.hjellbrekke@enivest.net