Det finst ikkje dårlig vær, berre dårlige klær. Det brukar ein i alle fall ofte å sei, men av og til er det greit å vere inne og. Vi arrangerer Bingo på Angedalen skule frå tid til annan. Neste gong vert 3. desember 2017. Sjå vår Facebook-side for meir informasjon.